Asendia uses cookies to be able to provide you with the best possible service. If you continue to surf on the page, you consent to the use of cookies.

I consent.

Press


Globale løsninger for distribusjon av publikasjoner

Sikrer en effektiv håndtering og distribusjon av publikasjonene dine, noe som er nødvendig for å vedlikeholde og øke dine opplagstall. For å møte dine behov for markedsføring og distribusjon av internasjonale aviser, blader og tidsskrifter, tilbyr vi en integrert utkontrakteringstjeneste som dekker hele prosesskjeden.

Dette inkluderer håndtering av abonnenter, dataadministrasjon, distribusjon av markedsføring og materiell for salgssteder, håndtering av tidligere utgaver, grenseoverskridende leveranse av publikasjoner til aviskiosker eller enkeltpersoner, og en rekke andre tjenester for å forbedre effektivitet og abonnent- eller kundekontakt.

Rasjonell og effektiv administrasjon og distribusjon

Uansett om du utgir et blad, en avis eller om du er en underleverandør kan vi hjelpe deg til å administrere og distribuere publikasjonene dine effektivt i hele verden. Vi fremmer verdiskapning gjennom rådgivning som bidrar til å maksimere dine muligheter til å øke opplaget og utvikle opplagstallet.

Fordelene:

  • Gjør publikasjonene dine internasjonale
  • Øk opplagstallet og forbedre administrasjon av abonnenter 
  • Reduser kostnader ved hjelp av en integrert leverandør
  • Forbedre fokus på kjerneoppgaver ved å sette noen oppgaver bort til oss
  • Optimaliser grenseoverskridende distribusjon til lesere over hele verden med kostnads- og driftseffektivitet

Vi tilbyr to tjenester for å forbedre distribusjonen av publikasjonene dine, Subscriber Press og Newsstand Press:

Hvis du trenger en løsning som er utviklet for å levere tidsskrifter globalt til abonnenter, medlemmer, kunder, ansatte og forretningspartnere, er Subscriber Press det riktige valget for deg.

Hvis du trenger en global løsning for å distribuere tidsskrifter til aviskiosker og andre salgssteder, da er Newsstand Press det riktige for deg.

X

Back to Top

Kontakt
+47 46 44 46 23