Asendia uses cookies to be able to provide you with the best possible service. If you continue to surf on the page, you consent to the use of cookies.

I consent.

Direct Mail


Gir bedre avkastning på direkte markedsføring

Det er viktig å maksimere avkastning på investeringen i direkte markedsføring. Derfor tilbyr våre internasjonale Direct Mail-tjenester den støtten og kunnskapen du trenger for å møte dine mål.

Med to dedikerte produkter for reklameutsendelse, Easy Direct Mail og Expert Direct Mail, kan du levere effektive og kostnadseffektive internasjonale reklamekampanjer, uansett hvor kundene dine befinner seg.

Effektive prosesser og konkurransedyktige priser

Uansett om virksomheten din sender én, to eller mange internasjonale reklameutsendelser per år, tilbyr vi effektiv optimalisering, forberedelse og leveranse av reklamekampanjene dine. Vi tilbyr også konkurransedyktige porto priser for større bestemmelsessteder, og sørger dermed for at reklamekampanjene dine når målgruppene på den mest kostnadseffektive og pålitelige måten.

Fordelene:

  • Få maksimal respons
  • Minimer antallet unyttige forsendelser
  • Optimer dine fraktkostnader til hvert enkelt land
  • Klargjør og lever forsendelsene dine på en effektiv måte

"Easy Direct Mail" og "Expert Direct Mail" tilbyr førsteklasses forsendelsesresultater, og er utviklet for å dekke behovet til de fleste virksomheter:

Hvis du ønsker å distribuere internasjonale reklamekampanjer som krever enkel forberedelse og sortering, da er dette tjenesten for deg.

Expert Direct Mail er tilrettelagt for selskaper som ønsker å tilby forberedelse av post på et høyt nivå, har kompetansen som kreves for å gjøre dette og ville dra nytte av de mest kostnadseffektive løsningene.

X

Back to Top

Kontakt
+47 46 44 46 23