Asendia uses cookies to be able to provide you with the best possible service. If you continue to surf on the page, you consent to the use of cookies.

I consent.

Bærekraft hos Asendia


Bærekraft er en Asendia fremste strategiske satsingsområder, et område vi tar sikte på å bli best på. Bærekraft er ikke bare "må ha" i logistikkbransjen i dag. Det er en del av vårt DNA; en del av vår arv fra våre mødreselskaper La Poste og Swiss Post.

Videre er bærekraft fullt kompatibelt med våre kjerneverdier:     

 • Tillit: vi tar sikte på å redusere vår miljøpåvirkning

 • Vennlighet: støtte våre kunders bærekraftmål ved å dele vår kunnskap og kompetanse

 • Enkel bruk: støtte og gi råd til våre kunder gjennom tjenester og råd

Våre resultater er knyttet til bærekraft og Asendisa har som mål å bli et eksempel for andre innenfor dette området.
 

field_title
Hovedpunkter i Asendias bærekraftrapport

Finn mer informasjon om hva vi gjør for å oppnå bærekraftig utvikling (in English)


I logistikksektoren er det viktig å handle fornuftig for å oppnå mer bærekraft. Varetransport er en kilde til utslipp, og marginene er svært små...


I Asendia er vi virkelig opptatt av bærekraftig forretningsdrift. Både som en faktor i markedet og som en strategi for langsiktig, markedsledende suksess...

x

 
Asendia og bærekraft engasjerer tre store aktører


I logistikksektoren er det viktig å handle fornuftig for å oppnå mer bærekraft. Varetransport er en kilde til utslipp, og marginene er svært små. Det gjør det viktig å samarbeide på alle nivåer for å sørge for at bærekraften opprettholdes. Hos Asendia har vi som mål å jobbe sammen for å oppnå kontinuerlig forbedring i og mellom tre hovedgrupper av interessenter: kunder, ansatte og leverandører.

 • ANSATTE: Ekte bærekraft starter med våre egne ansatte! Vi har en nøkkelrolle i å redusere våre egne karbonutslipp og forbedre våre miljøprestasjoner. Ut over det ønsker vi å utvikle Asendia til å bli en flott arbeidsplass for alle ansatte. For å oppnå det ønsker vi å fremheve de ansattes mangfold og personlige /faglige utvikling for på denne måten å skape en inspirerende arbeidsplass.

 • LEVERANDØRER: Vi ønsker å gjøre våre forsyningslinjer grønnere. Vi vil samarbeide med eksisterende leverandører for å dele erfaringer og forbedre miljøprestasjonene. Vi vil søke partnerskap med leverandører som bryr seg om bærekraft som påvirker vår egen kjede positivt. Bærekraft vil være en nøkkelfaktor i fremtidige innkjøps- og kontraktsforhandlinger.

 • KUNDER: våre kunder vil ha muligheten til å samarbeide med Asendia for å finne bærekraftige løsninger som reduserer miljøbelastningen i hele logistikkjeden. Vi vil dele erfaringer og tilby produkter og tjenester som gjenspeiler kundenes ønsker om bærekraft.

  

Omfanget av våre handlinger & sentrale forpliktelser for å oppnå bærekraft


I Asendia er vi virkelig opptatt av bærekraftig forretningsdrift. Både som en faktor i markedet og som en strategi for langsiktig, markedsledende suksess.
Vår strategi er bygget på mantraet om å måle, redusere, utjevne, og gi råd, noe som ligger i bunnen i alt vi gjør.

 • Måle: Vi beregner karbonutslipp knyttet til transport, energiforbruk, forretningsreiser og pendling

 • Redusere: Å gjøre vår virksomhet mer energioptimalisert innen transport, energieffektivisering, og ansvarlige innkjøp er konkrete tiltak som skal gjennomføres hver eneste dag.

 • Kvoter: Asendia måler og reduserer både direkte og indirekte karbonutslipp. For utslipp som ikke kan reduseres, er Asendia forpliktet til å oppfylle frivillige klimakvoter: Det er en del av tjenesten for våre europeiske kunder.

  Fra juli 2014 er trafikken fra europeiske kunder karbonnøytralt og uten kostnad for kunden. I Asia og USA er vi forpliktet til å vurdere markedsbehov og komme med forslag til skreddersydde løsninger

 • Råd: Asendia leverer bærekraftige tjenester som unngår unødvendig sending av post, noe som reduserer karbonutslipp uten at det svekker kvaliteten på tjenesten.

 

field_title
Våre bærekraftige tjenester

 

Asendia har besluttet å investere i et fornybart energiprosjekt

Asendias karbonutjevningsprosjekt består av 7 vindmølleparker fordelt over tre stater i India: Tamil Nadu, Karnataka og Rajasthan.

Til sammen 113 turbiner i disse 7 vindmølleparkene leverer en samlet årlig produksjon på nærmere 470.000 MWh fornybar energi til de lokale nettverkene. Dette tilsvarer det årlige energiforbruket til 600.000 indere. I tillegg til å levere renere energi, gir vindmølleparkene store sosiale og økonomiske fordeler til lokalsamfunnene.

 

    

 
Prosjektutvikleren investerer en andel av overskuddet i lokale prosjekter som støtter utdanning, helse, jobbskaping og bistand til bønder. Dette omfatter bl.a. levering av gratis skolemat, noe som hever kvaliteten på skolegangen.

I prosjektene inngår også mobile helseklinikker for familier og deres dyr; forbedring av lokale veier, finansielle workshops for kvinner som gir dem ferdigheter til å starte opp sin egen virksomhet og bli økonomisk uavhengige. Prosjektet bidrar til en positiv endring i folks dagligliv.

 

     

 

 

Om du har noen spørsmål om Asendias bærekraftpolitikk, vennligst kontakt sustainabilityasendia.com.