Asendia uses cookies to be able to provide you with the best possible service. If you continue to surf on the page, you consent to the use of cookies.

I consent.

Fraskrivningsklausul

Viktig juridisk informasjon

Alle som henter ut informasjoner som er publisert på Asendias nettside iverdensveven, godkjenner følgende betingelser og forplikter seg til å følge nettiketten:

Bruk av Asendias nettside og copyright

Alt innhold på Asendias nettside er beskyttet av copyright (alle rettigheter reservert). Individuelle sider og deler av Asendias nettside kan lastes ned eller skrives ut, på betingelse av at verken copyright-merkene eller andre rettslig beskyttede navn eller symboler fjernes. Asendia har alle eierrettigheter til programvare og andre data som lastes ned fra Asendias nettside, eller gjengis på annen måte. Hel eller delvis gjengivelse, overføring (elektronisk eller på annen måte), endringer, lenker eller bruk av Asendias nettside for offentlige eller kommersielle formål er forbudt uten skriftlig samtykke fra Asendia.

Eierrettigheter til Asendias nettside og copyright

"Asendia" og den tilhørende logoen er registrerte varemerker for Asendia. Ingen deler av Asendia nettsiden er designet slik at lisens eller rettighet til å bruke et bilde, registrert varemerke eller en logo bevilges.

Datainnsamling

Bruken av våre nett-tjenester blir registrert. Dette gjøres av statistiske grunner og for å hjelpe oss til å få kunnskaper om kundenes behov. I noen tilfeller arbeider vi sammen med selskaper som bearbeider dataene utenfor Sveits. Informasjonsregistreringen inneholder ingen detaljer som gjør at man kan trekke slutninger om en spesiell person. Kun i eksepsjonelle tilfeller av alvorlig misbruk, vil myndighetene kunne be dataoperatørene om å knytte en IP-adresse til den angjeldende personen. Man tar dog tilstrekkelig hensyn til den sveitsiske dataloven når disse selskapene blir valg, og når man definerer de tekniske og organisatoriske begrensningene.

Ingen tilbud

Informasjonen og kunngjøringene som publiseres på Asendias nettside innebærer verken et tilbud, en invitasjon eller en anbefaling om å kjøpe eller selge produkter eller tjenester, eller delta i andre transaksjoner. Alle informasjoner på Asendia nettside er kun illustrerende.

Ingen garanti

Selv om Asendia utfører største aktsomhet for å garantere at informasjonen på nettsiden er korrekt når den blir offentliggjort, kan de ikke gi noen garanti for, eller påta seg ansvaret for at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendige. Informasjonen og visningene på Asendias nettside kan endres når som helst og uten forvarsel.

No guarantee

Ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, gis for at informasjonen på Asendias nettside er korrekte. Asendia påtar seg intet ansvar og gir ingen garanti for at funksjonene på Asendias nettsted ikke kan bli avbrudd, eller er feilfrie, at feil vil bli rettet eller at Asendias nettsted og tilhørende nettverkstjenere ikke inneholder virus eller skadelige komponenter.

Ansvarsfraskrivelse

Asendia er ikke på noen måte ansvarlig for skader (inkludert uaktsomhet) eller påfølgende skader som skyldes tilgang eller bruk av elementer på Asendias nettside (eller for manglende tilgang eller bruk).

Lenker til andre nettsider

Asendia har ikke testet nettsidene som er lenket til Asendias nettside, og er ikke ansvarlig for deres innhold eller for produktene, tjenestene eller andre tilbud i disse.